Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora systemu Cooket. Dane mogą zostać wykorzystane do celów rejestracji w systemie, obsługi konta użytkownika, kontaktowanie się z użytkownikiem w celach administracyjnych oraz w przypadku czynności związanych z rejestracją na poszczególne wydarzenia. (w przypadku gdy osoba rejestrująca się ma mniej niż 16 lat zgodę wyrażają rodzice lub opiekunowie prawni).

Przechodząc dalej (logując się, rejestrując w serwisie, bądź na wydarzenie) akceptujesz regulamin systemu Cooket.