1. Administratorem systemu Cooket jest Fundacja BT z siedzibą w Gdańsku (fundacjabt.eu).
 2. Cooket jest systemem służącym do pomocy przy organizacji konwentów i innych podobnych wydarzeń, w szczególności: rejestracji i sprzedaży biletów przez organizatorów konwentów, akceptacji formularzy zgłoszeniowych wszelkiego typu itp.
 3. Za sprzedaż biletów i ich późniejszą akceptację oraz przyjmowanie wszelkich formularzy zgłoszeniowych odpowiedzialni są organizatorzy konwentów/wydarzeń. Administrator systemu Cooket nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości z tym związane, w tym za brak realizacji umowy kupna-sprzedaży.
 4. Rejestracja na konwent nie jest jednoznaczna z zakupem biletu.
 5. Uczestnik konwentu jest obowiązany do przestrzegania regulaminu konwentu.
 6. Zabrania się posiadania wielu kont w serwisie.
 7. Dane uczestników przechowywane w bazach danych systemu Cooket są wykorzystywane wyłącznie do celów akredytacji, obsługi płatności, zapewnienia bezpieczeństwa wydarzeń oraz innych czynności zwiazanych z wymienionymi. Adres email wykorzystywany jest ponadto do ustawienia avatara z bazy Gravatar.
 8. Administrator systemu Cooket zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

Polityka prywatności:

 1. Cooket nie chce pobierać od Ciebie informacji niepotrzebnie. Przechowujemy i przetwarzamy więc wyłącznie twoje imię, nazwisko, email, hasło, ksywę oraz miasto. Przy rejestracji na wydarzenie przetwarzana jest także informacja o ukończeniu (bądź nie) 18 lat.
 2. Masz możliwość usunięcia swojego konta z systemu. W tym celu skontaktuj się z nami: helpdesk@cooket.gdan.eu.
 3. Twoje dane są wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb rejestracji i akredytacji na wydarzenia dostępne w serwisie Cooket oraz tworzenia statystyk na temat tych wydarzeń.
 4. Jeżeli masz mniej niż 16 lat, na korzystanie z serwisu Cooket zgodę wyrazić muszą twoi rodzice bądź opiekunowie prawni.
 5. Wykorzystując konto w serwisie Cooket do rejestracji na wydarzenia wyrażasz zgodę, aby twoje dane zostały udostępnione organizatorowi wydarzenia, który współpracuje z administratorem danych w systemie Cooket. Jest to konieczne dla celów rejestracji na konwent oraz sprzedaży biletów. Informacje o organizatorze, będącym jednocześnie administratorem swojej bazy danych osobowych, są podane zarówno w formularzu, jak i później, przy podglądzie biletu.
 6. Administratorem bazy kont użytkowników systemu Cooket jest Fundacja BT. Administratorami baz danych zawierających bilety są poszczególni organizatorzy (informacje na temat organizatora wydarzenia podane są w informacjach na temat wydarzenia).
 7. Dokładniejsze informacje można znaleźć w dokumencie Informacja na temat Twoich danych osobowych